BHP - obsługa firm

 • Obsługa z zakresu BHP
  W ramach współpracy z firmami oferujemy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • Szkolenia z zakresu bhp,
  • Szkolenia z zakresu p.poż.,
  • Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • Dokumentację oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • Dokumentację powypadkową,

  A ponadto:

  • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
  • Rozliczanie czasu pracy,
  • Przeglądy i dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bhp,
  • Doradztwo w zakresie prawa pracy.

LABOTECH

Pracownia Pomiarów Środowiska Pracy
ul. Dworcowa 1, 62-420 Strzałkowo
tel. kom. 502 26 22 10
tel./fax: 63 275 00 25
e-mail: biuro@labo-tech.pl

Pomiary środowiska pracy

 • Nasza PRACOWNIA wykonuje pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.
  Posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 1114 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
  W ramach posiadanego zakresu akredytacji wykonujemy następujące pomiary:

  • Hałasu,
  • Pyłu - frakcji wdychalnej,
  • Pyłu - frakcji respirabilnej,
  • Pobór próbek w celu określenia zawartości krzemionki w pyle,
  • Pobór próbek w celu oceny narażenia na substancje chemiczne

Legalizacja gaśnic i hydrantów

  •  Sprzedaż i montaż gaśnic oraz oznakowania p.poż.,
  • Remonty gaśnic,
  • Legalizacja gaśnic i hydrantów

Pomiary elektryczne

  • Skuteczność zerowania
  • Ochrona przeciwporażeniowa

Kontakt

 •  
   
   
   
   
   
   
   
   

LABOTECH

Labotech Wojciech Kowalski
ul. Wojska Polskiego 5, 62-420 Strzałkowo

Pracownia Pomiarów Środowiska Pracy
ul. Dworcowa 1, 62-420 Strzałkowo
tel. kom. 502 26 22 10
tel./fax: 63 275 00 25
e-mail: biuro@labo-tech.pl

labo-tech.pl;© 2024 .pl

projekt i realizacja: infoart.com.pl